pic1
pic2
pic3


Детски Фолклорен танцов състав

Детски Фолклорен танцов състав Детски Фолклорен танцов състав Детски Фолклорен танцов състав

                Те са  ОТКРИТИЕТО   на Х V Старопланински “Балкан фолк 2011г.

                                                в гр. Велико  Търново.


                                           Детски  танцов състав

            с ръководител Даниела Николова  и корепетитор Евгений Колев,


                              Детският  танцов състав при НЧ „Николай Хайтов”
                               се състои от деца между от 6 до 13 год. възраст .
Основната цел на изучаването на български народни танци е съхраняване и поддържане на народните традиции. Да се даде основна представа на танцьорите за българския танц и обичаи от различните етнографски области. Децата да се научат да възприемат народната музика и правилно да предадат нейното съдържание с изразните средства на танца.Участниците да получат необходимите познания по ритмика, актьорско майсторство, сценичност, етнография.
Запознаването с красотата, богатството и разнообразието на народния танц, музика и костюм възпитава децата в любов към самобитната национална култура, създавана в продължение на векове .
Детският танцов състав участва активно в концертни изяви в по различни поводи в столицата и страна, печелил е награди, от национални(Lozen,Panchrevo,Kazichene i dr.) и международни фестивали(V.Tarnovo, Dragoman).
В репертоара си има включени танци от всички етнографски области на България. Фолклорния състав развива и задълбочава връзката между съвременното изкуство и корените на българския фолклор. Изпълненията на танцьорите се отличават с изключителна артистичност и впечатляват с неповторимия си оригинален стил. Богатият набор от народни носии, разнообразната музиката  и динамиката на танците грабват сърцата на зрителите .ръководител Даниела Николова
Време на провеждане: вторник-четвъртък 18.00-20.00ч.
дизайн и програмиране: УебДизайн