pic1
pic2
pic3


Дамски камерен хор "Арфа"

Дамски камерен хор "Арфа"

Дамски камерен хор “Арфа” с  диригент Офелия Русева  е хор с име , изяви в престижни Международни конкурси и Фестивали и носители на награди и грамоти. Изпълненията на хористите са винаги емоционални и вълнуващи.

Създаден през 1973г. хорът е носител на много наши и международни награди и отличия: Участвал е в множество конкурси, фестивали и прегледи:

Радио ББС-Лондон, » Хармония « - Германия, гр. Тур – Франция. Изнасяни са концерти в Австрия,ГЪРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ ,Италия ,Щвейцария Финландия и др.

От тогава до сега негов диригент е Офелия Русева,а до миналата година пом. диригент Илонка Русева. През м. април 2011 г. хорът участва в Международен хоров фестивал в гр.Анталия -Турция и е удостоен с І- во място в категория “Еднородни хорове”.


диригент Анета Русева
Време на провеждане: вторник, четвъртък – 18.30 - 20.30 ч.
дизайн и програмиране: УебДизайн