pic1
pic2
pic3


IV Четвърта национална научна конференция

Мисия на конференцията

ІV–та Национална научна конференция се организира от Народно читалище „Николай Хайтов”   и е посветена на 95 годишнината от рождението на писателя, общественика, човека Николай Хайтов.

 

Насоки за участниците

За участие в конференцията е необходимо до 31юни 2014 г. да изпратите заявка за участие и кратко резюме на e-mail адрес: chitalishte_n_haitov@abv.bg или isarsenova@gmail.com.

Докладите, изнесени на заседанията, ще бъдат публикувани в сборник. Затова най-учтиво молим докладите да бъдат представени в готов за публикуване вид на хартиен и електронен носител на самата конференция, тъй като ще бъдат публикувани в сборник до края на 2014 г.

Такса правоучастие не се предвижда.

Разходите за път и нощувка са за сметка на участниците.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена предварително.

За допълнителна информация се обръщайте на посочените телефони и e-mаil адрес.

 

Организационен комитет

Проф.дфн Искра Арсенова, председател на НЧНХ

Проф.дфн Боян Вълчев, зам.председател на СУБ

Снежана Тодорова, председател на СЖБ

Николай Дойнов, председател на СНЧ

Член.-кор.Стоян Михайлов

Доц.дфн Ивайло Христов

Д-р Елена Алекова

 

Упътване за оформяне на докладите

Пълният текст на докладите трябва да бъде подготвен на MS Word. 

·  Формат: A4

·  Шрифт: Times New Roman

·  Полета: Top-20 mm, Bottom-20 mm, Left-20 mm, Right-20 mm

·  Междуредово разстояние: Single

·  Заглавие: Capital Letters, Font Size: 12, Bold, центрирано

·  Име и фамилия на автора: Font Size: 10, Bold, центрирано, име: Small Letters, фамилия: Capital Letters

·  Месторабота и страна: Font Size: 9, Normal, центрирано

·  E-mail на автора: Font Size: 9, Normal, центрирано

·  Резюме на български и на английски език по възможност,

·  Ключови думи:

·  Текст на доклада: Font Size: 12, Normal

 

Място и време на провеждане на конференцията

Салона на Народно читалище «Николай хайтов-1936», София, ул.Юрий Гагарин  № 7 от 9.30 ч. на 29 октомври  2014 г.

 

Важни дати

До 31.06.2014 г. – предаване на заявките и резюметата

До 29.10.2014 г. предаване на докладите

29.10.2014 г. провеждане на конференцията

 

Лице за контакти:

Проф.дфн Искра Арсенова – 0886120002 и isarsenova@gmail.com

Лиляна Георгиева – 0888121698; 024702116 и chitalishte_n_haitov@abv.bg
дизайн и програмиране: УебДизайн