pic1
pic2
pic3

11-12.02 ФОРУМ

10 Февруари 2012 г.

Форум " Погледи към  финансиране
  в сферата на културата"

11.02.   от 13.00 ч. до 18.00 ч. 
12. 02.  от 11.00 ч.

ПРОГРАМА Форум „Погледи към финансирането на изкуството и културата”

 

Форумът е насочен към личности, работещи в различни звена на културата и имащи отношение към осигуряването на финансови средства за артистични продукти.
Това са независими артисти; организатори на фестивали, издатели, продуценти; представители на европейски, държавни и общински фондове за култура; представители на бизнеси с политика за финансиране на изкуството.

Основна цел е да се обменят опит и идеи за финансирането в сферата на културата. Чрез презентации ще се представят добри практики в областта, а дискусиите ще позволят на присъстващите да говорят свободно и активно по темата.

Форум „Погледи към финансирането в сферата на изкуството и културата” се организира, след като бяха проведени анкети с множество артисти и културни организатори. Анкетите са публикувани в сайтa www.panaoki.com. Наблюденията показват, че най-често засяганата тема са проблемите с финансирането на артистични продукти. Това показва, че артистите и културните организатори имат необходимост да обсъждат тези проблеми и да търсят начини за разрешаването им. Един добър начин да се направи това е организирането на среща между съмишленици.

Форумът няма за цел да предостави практически познания относно разработването на бюджети и намирането на финансиране за културни дейности. Все пак такава информация ще бъде придобита в хода на дискусиите.

 

11 ФЕВРУАРИ, СЪБОТА

12:30 – 13:00
КАФЕ ПАУЗА
Заповядайте по-рано, за да се запознаем и да се настаним удобно!

13:00 – 15:00
модул
КАК СЕ СПРАВЯМЕ?

Няколко артисти и културни организатори ще споделят опита си във финансирането на досегашните си проекти. След презентациите им ще бъде направен обобщаващ коментар и проведена дискусия с всички присъстващи.

Презентатори:

Добрин Атанасов, организатор в сдружение „Изкуство в действие”
Добрин е художник, но също и организира събития в сферата на визуалните изкуства и музиката, координира проекти в областта на неформалното образование и образованието по изкуство, занимава се с кураторска, продуцентска и музикално-издателска дейност, преподава в Софийски университет в няколко дисциплини. Добрин ще разкаже за опита си в България и в чужбина.
Повече тук: http://panaoki.com/main/2011/07/добрин-как-се-справяш

Албена Баева, независим художник
Какви са възможностите да финансираш работата си ако си един, ако си млад и си художник? Кои са фондовете у нас, които подкрепят художници и какви са индивидуалните възможности за успех? Има ли спасение извън граница и на каква цена? Това са част от въпросите, които интересуват Албена в практиката й на дигитален художник.
повече тук: http://panaoki.com/main/2012/02/january-calling; http://panaoki.com/main/2011/02/албена-как-се-справяш; http://panaoki.com/main/2011/09/направи-си-сам-изкуство;

Ния Пушкарова, организатор на Водна Кула Арт Фест
Ния е председател на Сдружение ИМЕ, което е основен организатор на интернационалния фестивал на съвременното изкуство Водна Кула Арт Фест. Цел на фестивала е да създаде платформа за комуникация в обществото чрез съвременните форми на изкуството и интегриране на сгради с особено културно, историческо и архитектурно значение за столицата ни (а по късно и в други градове в страната).
повече тук: http://panaoki.com/main/2011/07/ния-как-се-справяш

Гергана Димитрова, режисьор и организатор в „36 маймуни”
„36 маймуни” е организация за съвременно алтернативно изкуство и култура. Гергана ще разкаже за начините по които успява да осигури финансиране за проектите на организацията и за трудностите, които среща.
Повече тук: http://panaoki.com/main/2011/09/36-monkeys-kak-se-spravyate

Арх. Делчо Делчев, член на сдружение „Трансформатори”
„Трансформатори” се занимава с проблемите на градската среда, архитектурата и дизайна. Приоритет е взаимодействието с държавни институции, неправителствени организации, но и партньорство по проекти с представителства на фирми и търговски организации. Стреми се да налага добри практики като реализира съвместни инициативи за подобряване на образователния процес със специализираните учебни заведения в областта на строителството и архитектурата.
Повече тук: http://panaoki.com/main/2011/06/трансформатори-как-се-справяте

Модератор: Мариана Асенова
Мариана е журналист, продуцент, мениджър в областта на културата, образованието и информационните технологии. Изследва как изкуствата, културата и гражданското образование могат да променят средата – градската, училищната, семейната. Последните й проекти в тази област са „Изоставеният Северозапад – маршрут за един необикновен туризъм” (2011), „Оттатък моста – тайният разказ на Ромските приказки”(2010), „1989 – места на памет в Северозапада”(2009). С английския театрален режисьор Крис Болдуин са автори на книга за ролята на приложния театър и драмата в процеса на преподаване на близка история. Съорганизатор на фестивала на спомените Козе мляко в Бела Речка. Завършила е българска филология, специализирала е международни новини в Агенция Ройтерс, преминала е програма на обучение в ЕС и крос – медиа обучение в Международния институт за нови медии в Залцбург. 12 години (1990-2002) работи в новините на БНТ като репортер, водещ, отговорен редактор. Автор и сценарист на 10 документални филма. Водила е ИТ страницата на в.Дневник.

15:00 – 15:30
КАФЕ ПАУЗА

15:30 – 17:30
модул
ФОНДОВЕ

Няколко представители на финансиращи фондове ще представят програмите си в областта на културата. Цел на модула не е да представи изчерпателен списък на всички възможности за финансиране, а презентаторите да споделят опита си от гледна точка на донора. След презентациите ще се проведе дискусия за липсите и неудобствата във процесите за кандидатстване и по други възникнали въпроси.

Презентатори:

Весела Кондакова, Културно Контактна Точка по Програма “Култура 2007-2013″
Културно контактна точка – България е структура за информация относно възможностите на програма „Култура” 2007 – 2013 на Европейския съюз. Отговаря за представянето и популяризирането на програмата на национално ниво, за разпространение и обмен на информация, свързана с прилагането й. Осигурява съдействие в търсенето на партньорски организации и предлага техническа помощ на културните оператори.

Емил Върбанов и Ваня Захова, експерти в Национален фонд „Култура”
Ваня Захова работи по организиране и провеждане на тематични конкурси, консултиране на кандидатите по програмите и обезпечаващите ги финансови инструменти, а също така отговаря за административната дейност по мониторинга и контрола, свързани с отчетността на проведените конкурси. Г-жа Захова ще разкаже за настоящите програми към Министерството на културата.
Емил Върбанов работи и методически консултира разработването на общи публични регионални културни политики в полза на местното икономическо развитие, програма “Обществен форум за културно историческо наследство”. Има публикации в българската и френската преса. Развива определена концепция за обучение през целия живот, за културата и връзките й с младежта и образованието, за развитие на общество на познанието, гражданско образоване, регионалната идентичност и интелигентна икономика, история, живи традиции, заобикаляща среда и екология, иновативни и креативни практики в полза на местното устойчиво развитие и туризма. Сътрудничи с национални, регионални, местни и международни структури и институции. Г-н Върбанов ще разкаже за политиките и стратегиите за развитие на Национален фонд Култура.

Адрияна Михайлова, съветник Корпоративни проекти, събития и спонсорства към Vivacom Фонд
Vivacom е сред компаниите, които активно подкрепят българската културна и арт сцена. Политиката на Vivacom Фонд е да финансира стойностни инициативи, които са нови за страната ни и обогатяват артистичния й живот, поставяйки я на европейската културна карта. Адрияна ще представи културната политика, приоритетите и фокусите на Vivacom Фонд и дългосрочните проекти на компанията.

Модератор: Мариана Асенова

12 ФЕВРУАРИ, НЕДЕЛЯ

12:30 – 13:30
модул
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Презентация на Биляна Балева и Андреан Нешев, фондация "Бюро култура"
+ brainstorming
Биляна и Андреан ще разкажат за новия проект Let’s play culture на фондация „Бюро култура” – сайт, предназначен за българските мениджъри, организации и артисти, които търсят финансиране за своите проекти, възможности за партньорска подкрепа и професионално развитие, както и вдъхновение и полезна информация в тези процеси.
След презентацията всички участници заедно ще обменим информация за източниците, чрез които се информираме за текущи фондове.

13:30 – 14:30
модул
ДЪЛГОСРОЧЕН ПОГЛЕД

модератор: Юрий Вълковски
Юрий се занимава повече от 15 години с политики за култура и културeн мениджмънт. От 2003 преподава Културна политика в Нов български университет и Софийски университет. От 2009 година е директор на Фондация за градски проекти и изследвания. Участвал е като изследовател, инициатор и координатор в множество организации и проекти в областта на културния сектор.
Той ще представи погледи към програма “Култура” 2014-2020 на ЕС и към проекта за София – културна столица на Европа 2019.

14:30 – 15:00
КАФЕ ПАУЗА

15:00 – 16:30
модул
АЛТЕРНАТИВИ

Няколко организации ще споделят за новите възможности, които са открили до сега и които предстои да бъдат развити в близкото бъдеще. След презентациите всички присъстващи заедно ще обменят възникнали нови идеи.

презентатори:

Мариана Асенова, фондация за Нова култура
Мариана е журналист, продуцент, мениджър в областта на културата, образованието и информационните технологии. Изследва как изкуствата, културата и гражданското образование могат да променят средата – градската, училищната, семейната. Съорганизатор е на фестивала на спомените Козе мляко в село Бела Речка. Мариана ще разкаже за алтернативните начини за финансиране на фестивала.

Ренe Беекман
Рене Беекман е художник, куратор и критик, преподава няколко модула в Магистърската програма „Дигитални изкуства” в Национална художествена академия – София. Той е съорганизатор на Доркбот София, Игнайт София и серията xfilm Lectures. Завършил е художествената академия в Енсхеде (Холандия) през 1992 година и живее в България от 9 години.
В презентацията си ще съпостави различни форми и системи за финансиране на индивидуални художници и техни проекти в Холандия и България.

Мартина Ненова, LIPA Bulgaria
LIPA 4:19 България е единствената и първа Академия за Сценични Изкуства за деца от 4 г. до 19 г. в България, свързана с водеща институция за висше образование като LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts) Великобритания.
Мартина ще разкаже чрез какви средства е осигурила идването на този формат в България.

Ангелина Рангелова, галерия Орловска 10 – Габрово
Галерия Орловска 10 е място за изложби, литературни четения, прожекции и дискусии. Ангелина ще разкаже как се променят средствата за издръжка на пространството.

Модератор: Ангелина Рангелова
Ангелина се определя като млад наблюдател на съвременната културна ситуация и търсач на професионални хоризонти в областта на българската култура. Редактор е на културния уебсайт www.panaoki.com. В момента активно работи в Габрово.

16:30 – 16:45
КАФЕ ПАУЗА

16:45 – 17:15
ЗАКРИВАНЕ

На закриването ще направим кратко обобщение на наблюденията си от форума и ще съобщим една изненада!

18:00 – 20:00
АФТЪР ПАРТИ

в
+ТОВА – място за срещи, събития и изложби с кухня, бар и магазин
адрес: ул.Марин Дринов 30

Организатор:
Звено Панаоки Щанета / www.panaoki.com

Партньори:
Читалище „Николай Хайтов” / http://www.chitalishtehaitov.com/
Сдружение “Изкуство в действие” / www.artinaction.eu
Сдружение “Артерия” / www.facebook.com/pages/Сдружение-АРТерия-ARTarea-Association/109331992492189
Център за неформално образование АЛОС / http://alosbg.com/
Green Contour landscape architecture
+ТОВА / http://plustova.com/

***
всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн