pic1
pic2
pic3

П О К А Н А

24 Март 2016 г.

Настоятелството на Народно читалище

“ Николай Хайтов - 1936“ на основание чл. 14  пр.3 от Устава,

 

С В И К В А

 

 Общо събрание  на членовете на  Народно  читалище  ”Николай Хайтов 1936 г.”, което да се проведе на 24.03.2016  г./ четвъртък / от 18.00 ч. в салона на читалището, на адрес  София, ул.Юрий Гагарин № 7 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на НЧНХ през 2015 г.

  1. Бюджет на НЧНХ за 2016 г.

  2. Доклад на Проверителната комисия.

  3. Наименоване на библиотеката на името на Любомир Кънчев

  4. Отчет на групата за закупуване на допълнителна площ.

            

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе същия ден, един час по късно, на същото място и при същия дневен ред.всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн