pic1
pic2
pic3

ЗАПОВЕД № 8 от 14.03.2020 г.

15 Март 2020 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ- 1936" ЕИК 000671227, Адрес София 1113, ул.Юрий Гагарин № 7, тел. 024702116 ЗАПОВЕД № 8 от 14.03.2020 г. Във връзка с Решение на Народното събрание за извънредно положение от 13.03.2020 г., изпълнение на заповед № РД – 01 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и решения на Оперативния щаб на София Н А Р Е Ж Д А М Народно читалище „Николай Хайтов – 1936“ да преустанови работа с читатели, посетители и ползватели. Репетициите и заниманията на всички школи, художествени колективи и клубове към читалището се огменят до 29.03.2020 г.! Председател: Проф.дфн Искра Арсенова


всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн