pic1
pic2
pic3

ФОТОКОНКУРС "ЗИМА В ИЗГРЕВ"

19 Декември 2017 г.

ФОТОКОНКУРС
„Зима в Изгрев”

Р Е Г Л А М Е Н Т

Организатор на фотоконкурса „Зима в Изгрев е Народно читалище „Николай Хайтов-1936г.” под патронажа на кмета на СО- р-н „Изгрев” инж. Цветомир Жеков.
Конкурсът е с краеведска насоченост и има за цел да провокира въображението на участниците, като снимат любимото си място в квартала, местната природа, архитектура, забележителност или пейзаж (изглед).
В конкурса могат да участват ученици, живеещи или учещи на територията на район „Изгрев” от I до XII клас.
Един участник може да участва в конкурса с не повече от 2 снимки.
Към снимките се попълва и прилага Информационна карта (приложение № 1).
Снимките не се връщат! Всички снимки стават собственост на организатора и се съхраняват във фонд „Краеведска изложба”. Снимките ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса. Авторски права няма да бъдат заплащани.
Всички участници получават грамота за участие или награди, осигурени от организатора или спонсори!
Снимките се изпращат разпечатани в цветен формат до 20 февруари, 2018 г. по пощата или куриер на следния адрес:

Народно читалище „Николай Хайтов-1936”, София, п. к. 1113, ул. „Ю.Гагарин” №7 (за конкурса) или по електронната поща: chitalishte_n_haitov@abv.bg
Телефон за контакт: 088
8121698, e-mail: chitalishte_n_haitov@abv.bg

 ПРИЛОЖЕНИЕ№1всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн