pic1
pic2
pic3

Съобщение - писмо за Национална литературна награда "Николай Хайтов " 2012г.

09 Март 2012 г.

                                                                 

             

  

     ул. “ Ю. Гагарин “№7, тел. 470 21 16: 0886 120002 :  chitalishte_n_haitov@abv.bg  , www. chitalishtehaitov.com

   Изх. № 12 /27. 02. 2012 г.                                                             

 

НАЦИОНАЛНА  ЛИТЕРАТУРНА  НАГРАДА  ЗА БЕЛЕТРИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА  " НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" 2012г

          Литературната награда"Николай Хайтов" е учредена от Народно читалище

"Николай Хайтов -1936" през 2003 г. Съюзът на българските писатели е поканен да се присъедини и на  по-късен етап съорганизатори стават Вестник "Земя" и Фондация "Николай Хайтов".

Тя се връчва всяка година в навечерието на 1 ноември - Деня на народните будители за книга с белетристика или публицистика, утвърждаваща националните традиции, нравствеността и родолюбието, духовните послания на писателя Николай Хайтов.

За 2012 г. наградите са:

Голяма награда – пластика и премия от 3000 лв;

Поощрителна награда – премия от 1000 лв.;

Награда за млад автор – премия от 500 лв.

Специална награда от кмета на СО район “Изгрев” – премия от 500 лв.

Наградният фонд  от 4500 лв.е формиран както следва: 3000 лв. от Народно читалище "Николай  Хайтов 1936", по 750 лв. от Съюза на българските писатели и вестник "Земя". Фондация "Николай Хайтов" осигурява пластиката.

В конкурса могат да участват автори от цялата страна с книги - белетристика или публицистика, издадени в периода октомври  2011 – септември 2012 година, по три екземпляра от заглавие. Краен срок за кандидатстване до края на м. септември 2012 г. на адрес: София 1113, ул. " Юрий Гагарин " № 7, Народно читалище " Николай Хайтов-1936"- за конкурса.

Телефон за информация: 470 21  16 : 0886 120 002. Предложените книги не се връщат.

Почитатели на творчеството на големия български писател, организации, фирми и личности могат да се присъединят към инициативата, като спомоществователи и участници . Сметката  за дарения е:

Банка Уникредит Булбанк ,клон Жолио Кюри – ул. “Ж.Кюри” № 9

IBAN   BG 97 UNCR96601041356208   BIC   UNCRBGSF                                                       Народно читалище “Николай Хайтов- 1936” – за литературната награда.

 

Председател :  ………………

                     /  проф. Искра Арсенова/

                     Секретар: ......................            

                                             / Емилия Георгиева/всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн