pic1
pic2
pic3


ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ - 2019г

СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ”,

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ-1936”

119 СУ „АКАД.МИХАИЛ АРНАУДОВ”

СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

 

ОБЯВЯВАТ

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ЕСЕ ИЛИ ЛИТЕРАТУРЕН АНАЛИЗ НА ТЕМА:

„ТВОРЧЕСТВОТО НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ – НАСЛЕДСТВО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИТЕРАТУРА И КИНО”

 

Конкурсът е посветен на 100 годишнината от рождението на Николай Хайтов и неговата цел е да приобщи участниците към хуманизма е нравствените и естетически ценности, характерни за Хайтовото творчество.   

В конкурса могат да участват всички ученици от средните училища в страната.

Представянето на конкурните материали е до 1 юни 2019 г. в електронен вид на адрес: haitov_konkurs@abv.bg

Конкурсната разработка трябва да съдържа :

1.Име,  презиме, фамилия на участника...........................................

2. Населено място................................................

3.Училище............................

4. Адрес..........................................

5. Е-поща: ………………………………

6. Телефон за връзка: ………………………...............…

7. Преподавател: ……………………………….............

8. Телефон за връзка: ……………………...................…

9. Е-поща:………………………………

 

Конкурсът е анонимен. Творбите ще бъдат засекретени и ще бъдат подадени на журито без личните данни на участниците.

За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Компетентно жури ще определи победителите, на които ще бъдат присъдени следните награди:

За ученици :

  1. Първа награда -   450 лв и грамота

  2. Втора награда – 300 лв  и грамота

  3. Трета награда – 200 лв и грамота

 

За учителите на наградените участници :

  1. Първа награда – плакет, грамота и книги

  2. Втора награда – грамота и книги

  3. Трета награда – грамота и книги

Организаторите ще съобщят точните час и място на награждаването, което ще се състои на.........октомври 2019 г.

Трите имена на класираните участници и техните преподаватели, класа и населеното място, от което са, както и снимки или видеозаписи, включващи участници в официалната церемония по награждаването на отличените автори, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

дизайн и програмиране: УебДизайн