pic1
pic2
pic3

О Б Я В А Настоятелството на НЧ “ Николай Хайтов - 1936“

10 Февруари 2023 г.

О Б Я В А

Настоятелството на Народно читалище

“ Николай Хайтов - 1936“ на основание чл. 14  (1) от Устава,

 

С В И К В А

Общо събрание  на членовете на  Народно  читалище  ”Николай Хайтов 1936 г.”, което да се проведе на 9.03.2023 г. / четвъртък/ от 18.00 ч. в салона на читалището, на адрес  София, ул.Юрий Гагарин № 7 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на читалището за 2022 г.

2. Доклад на Проверителната комисия.

3. Избор на  Настоятелство, Проверителна комисия и Председател на читалището.


        Поканите и Докладът за дейността за 2022 г. са на разположение на членовете на Народно читалище „Николай Хайтов-1936” всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 в канцеларията на читалището.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе същия ден, един час по късно, на същото място и при същия дневен ред.                                              


всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн