pic1
pic2
pic3

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ОРФЕЕВА ДАРБА”

20 Февруари 2012 г.23.март - 01.04. 2012г.


 НАЦИОНАЛЕН  ФОРУМ  „ОРФЕЕВА  ДАРБА”
гр. София, Ж.К Младост 1, бл. 34 – Б, вх. 2, ап. 14; GSM  0887 13 71 19,  0889 24 74 04 e–mail: orfeeva.darba@abv.bg ;  www.orfeeva-darba.hit.bg

Партньор и съорганизатор Народно читалище "Николай Хайтов 1936"


ДО  ДИРЕКТОРА

НА ………………………

Гр / с/………………….

                       
                               УВАЖАЕМИ    г-н /  г-жа/………………………….
       

                   Уведомяваме Ви, че от 23 март до 01 април 2012 г. ще се проведе   ОСМИ
 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ОРФЕЕВА ДАРБА”.Конкурсът се провежда под патронажа на СО  и с медийното партньорство на БНР.        
                  Разчитаме, че ще подкрепите участията на ваши даровити деца  за да  се представят пред авторитетните  журита на конкурса .              
                  Конкурсът „Орфеева дарба” е доказано поле за изява на музикално- педагогическото майсторство на учители и преподаватели.

                  Предварително Ви благодарим  за  разбирането и съдействието.


Приложение:

1.    Статут на конкурса
2.    Заявка за участие                                 
      

Гр.София                                                                                     
С уважение:

 Мая Серафимова
Председател на НФ „Орфеева дарба”

Проф. Галина Стоянова
Почетен председател на НФ  „Орфеева дарба
всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн