pic1
pic2
pic3

Общо събрание на членовете на Народно читалище "Николай Хайтов1936" на 24.03.2015г.(вторник) от 18ч.

24 Март 2015 г.

Настоятелството на Народно читалище

“ Николай Хайтов - 1936“ на основание чл. 14  пр.3 от Устава,

 

С В И К В А

Отчетно събрание  на членовете на  Народно  читалище  ”Николай Хайтов 1936 г.”, което да се проведе на 24.03.2015 г. / вторник/ от 18.00 ч. в салона на читалището, на адрес  София, ул.Юрий Гагарин № 7 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на НЧНХ през 2014 г.

  2. Доклад за финансовото състояние на читалището

  3. Протокол на Проверителната комисия

  4. Приемане на бюджета на НЧНХ за 2015 г.

  5. Приемане на проекто-решения

  6. Промяна в състава на Проверителната комисия.

        Поканите са на разположение на членовете на Народно читалище „Николай Хайтов-1936” всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 в читалището.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе същия ден, един час по късно, на същото място и при същия дневен ред.всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн