pic1
pic2
pic3


Национален конкурс за бeлетристика и публицистика "Николай Хайтов"

С Т А Т У Т

НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

„НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”

 1. Националната литературна награда „Николай Хайтов" (накратко НЛН „Николай Хайтов" ) е учредена от Народно читалище „Николай Хайтов" (НЧНХ) град София през 2003 г. с протокол №15 от 17.06.2003г. на Настоятелството на НЧНХ по повод смъртта на дългогодишния председател на НЧНХ –Николай Хайтов.
 2. Наградата се присъжда ежегодно за книга с белетристика или публицистика, утвърждаваща националните традиции, нравствеността, родолюбието и духовните послания на писателя Николай Хайтов.
 3. Цели на НЛН „Николай Хайтов":

• Да стимулира авторите за създаване на високо художествена и философски осмислена белетристика, утвърждаваща хуманизма и високите нравствени и естетически ценности, характерни за Хайтовото творчество.

• Да популяризира творчеството и литературната дейност на последните носители на НЛН „ Николай Хайтов ".

 1. Наградата се връчва в края на месец октомври преди Деня на народните будители.
 2. Наградата се присъжда само приживе.
 3. В конкурса могат да участват автори и издателства с книги - белетристика или публицистика, издадени в периода октомври, годината преди връчването – септември, годината на връчването, по три екземпляра от заглавие.
 4. Критерии при избора на носителя на наградата са художествените стойности на произведенията му, които да носят духа на творчеството на Хайтов.
 5. Краен срок за кандидатстване е 31 август, годината на връчването на адрес: София 1113, ул. " Юрий Гагарин " № 7, Народно читалище " Николай Хайтов-1936"- за конкурса.
 6. Материален израз на НЛН „ Николай Хайтов" са грамота, пластика и парична сума.
 7. НЛН „ Николай Хайтов " може да бъде актуализирана в годината на връчването.
 8. Наградният фонд за 2015 г. е в размер на 2250 лв. и е формиран, както следва: 750 лв. от Народно читалище "Николай Хайтов 1936", по 750 лв. от Съюза на българските писатели и вестник "Земя". Фондация "Николай Хайтов" осигурява пластиката.

Голяма награда – пластика и премия от 1500 лв;

      Поощрителна награда – премия от 500 лв.;

      Награда за млад автор – премия от 250 лв.

 1. За присъждане на наградата всяка година се формира жури, включващо представители на НЧНХ, на Съюза на българските писатели, на в-к «Земя» и на Район «Изгрев», носители на наградата, национално признати познавачи на живота и творчеството на Хайтов, представители на творчески съюзи. Председател на журито е председателят на НЧНХ.
 2. В Журито не могат да участват лица, свързани с кандидатите за наградата.
 3. Журито се назначава със Заповед на председателя на НЧНХ. Заседанията на журито се свикват от неговия председател, който осигурява необходимата организация и техническа документация.
 4. Журито заседава при наличие на кворум.
 5. Решенията на журито се вземат след обсъждане на постъпилите книги.
 6. Решенията се вземат с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
 7. Срок за определяне на носителите на НЛН „Николай Хайтов" - м. октомври в годината на връчването.
 8. Възможно е НЛН „ Николай Хайтов ", както и части от нея, да не бъдат присъдени.
 9. Протоколът от заседанието на Журито и предложенията му се предоставят на Кмета на район «Изгрев».
 10. Цялостната организация по церемонията за самото връчване е ангажимент на НЧНХ.

Допълнение: През 2015 г. в конкурса авторите могат да участват с творбите си от 2014 г. и 2015г.
Спомоществователи:

Почитателите на творчеството на големия български писател, организации, фирми и личности могат да се присъединят към инициативата като спомоществователи и участници.
Сметката за дарения е:
Уникредит Булбанк
Клон Жулио Кюри
IBAN : BG 97UNCR 9660 1041356208
BIC : UNCRBGSF
читалище "Николай Хайтов" - за литературната награда 


2003 г.

Наградени:

 • проф. Иван Цветков - "Народният писател" - за академик Хайтов2004 г.

Наградени:

 • Ивайло Христов - "Николай Хайтов - монография"
 • Димитър Гонов - "Махалото" 


2005 г.

Наградени:

 • Тодор Велчев - Тато - "Звездният разбойник"


2006 г.

Наградени:

 • Красен Кръстев - "Подвижни пясъци"


2007 г.

Наградени:

 • Бойка Асиова - "Яловата вдовица"
 • Елена Алекова - "Отвъд думите"


2008 г.

Наградени:

 • Борислав Бойчев - "Отвъд стария мост"
 • Лиляна Михайлова - "За разликата в часовите пояси"
 • Виолета Драганова - "Насаме с истината"


2009 г.

Наградени:

 • ГОРАН ГОТЕВ - "Живях при диктаторите на ХХвек"
 • СВЕТОЗАР КАЗАНДЖИЕВ - "Последната изповед на Апостола"


2010 г.

Наградени:

 • ВЕНЦЕСЛАВ НАЧЕВ - "СЯНКАТА НА ЗМЕЯ"
 • КРУМ ВАСИЛЕВ - "НЕ на неистините"
 • проф. ИСКРА АРСЕНОВА И ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА - СБОРНИК "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ -90 ГОДИНИ".


2011 г.

Наградени:

 • Награда за проза – Димитър Златев - “ Заплащането на греха”

 • Награда за публицистика – проф.Васил Колевски – “Син на Родопа”

 • Награда  за поезия  - Ивайло Диманов – “Ешафод”

 • Награда на кмета на район “Изгрев”- Боян Бойчев – “Тридесет и петия километър”

2012

Наградени :

 • Награда на Тодор Коруев за книгата "Овньо льо вакал ,каматан"
 • Награда на Димитър Иванов за книгата "Български образи"
 • Награда на Иван Ненов за "Самоковският препис на "История славянобългарска"
 • Награда на кмета на район “Изгрев” на Драгомир Шопов за книгата "По хребета на дните"2014

 • Награда на Емилия Каменова за книгата " Страсти и неволи "
 • Награда на Неда Антонова за книгата " Царицата Елеонора Българска"
 • Награда на Мюмюн Тахир за книгата " Всичко е зелено и нежно "
 • Наградата за млад автор на Светозар Стоянов за книгата " Гравюра от белези"
 • Награда на кмета на район “Изгрев” на Деян Енев за книгата "Малка домашна църква"
 • Награда на кмета на район “Изгрев” на Георги Георгиев за книгата "Сред светци и ангели"
дизайн и програмиране: УебДизайн