pic1
pic2
pic3


Национален детско - юношески конкурс за музикално танцово изкуство "Орфеева дарба"


          НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ”ОРФЕЕВА ДАРБА”


   НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ “ОРФЕЕВА ДАРБА” Е  СДРУЖЕНИЕ  НА МУЗИКАЛНИ   ПЕДАГОЗИ  И  КУЛТУРНИ  ДЕЙЦИ  ОТ СТРАНАТА,  УЧРЕДЕНО ПРЕЗ 2004 Г.   

   НЕГОВ  ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ Е  ПРОФ.  ГАЛИНА  СТОЯНОВА – МУЗИКАЛЕН ПЕДАГОГ И  ДИРИГЕНТ, ПРЕПОДАВАТЕЛ В  СУ '' СВ.  КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ''- КАТЕДРА  МУЗИКА.

НФ “ОРФЕЕВА ДАРБА” СЪЗДАВА УСЛОВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА ИЗЯВА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ  В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАЛНОТО  И ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО.  ЕЖЕГОДНО 

ОРГАНИЗИРА  НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС  ‘’ОРФЕЕВА  ДАРБА’’, В КОЙТО   УЧАСТВАТ НАД 1000 ДЕЦА-  ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

В  дните  ................. 2012г.  ПРЕДСТОИ  ПОРЕДНИЯ / ОСМИ/  КОНКУРС.

             УЧАСТНИЦИТЕ  СЕ  ПРЕДСТАВЯТ  В  ТРИ  ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ:   ФОЛКЛОР,   КЛАСИЧЕСКА  МУЗИКА,  ПОПУЛЯРНА  МУЗИКА  И МОДЕРНИ ТАНЦИ,  КАТО  СЕ  КЛАСИРАТ    В ДВЕ   КАТЕГОРИИ- ПРОФЕСИОНАЛНА /ОТ МУЗИКАЛНИ  И  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  УЧИЛИЩА/  И   ЛЮБИТЕЛСКА  /  ОТ  ЧИТАЛИЩА  И  ШКОЛИ/.            

             В  ЖУРИТАТА  ЗА  СЪОТВЕТНИТЕ  КАТЕГОРИИ   СЕ  ПРЕДСТАВЯТ  ИЗВЕСТНИ    КУЛТУРНИ   ДЕЙЦИ  НА  БЪЛГАРИЯ.

Конкурсът Е ЦЕНЕН И НЕОБХОДИМ  НЕ  САМО  ЗА ДЕЦАТА -  ТАЛАНТИ,  НО  И ЗА ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И  РЪКОВОДИТЕЛИ.  ТОЙ  СЕ  ЯВЯВА  КАТО  СВОЕОБРАЗЕН  ФОРУМ НА

 РАЗЛИЧНИТЕ  ШКОЛИ,  КЪДЕТО  УЧИТЕЛИТЕ  ‘’СВЕРЯВАТ’’  СВОЯ  ЧАСОВНИК, ПРОВЕЖДАТ  КОНСУЛТАЦИИ, УЧАСТВАТ  В  ТВОРЧЕСКИ  СРЕЩИ.

НФ “ОРФЕЕВА ДАРБА” ОРГАНИЗИРА  КВАЛИФИКАЦИЯ  ЗА УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА И РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЪСТАВИ, КАТО ОСИГУРЯВА НЕОБХОДИМАТА   ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ.

НФ“ОРФЕЕВА ДАРБА” ПРОВОКИРА НАУЧНИ МУЗИКАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОВЕЖДА НАУЧНИ ФОРУМИ – КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ , КОНКУРСИ.

 ЦЕНТЪР  ЗА ЗАПАЗВАНЕ  И РАЗВИТИЕ НА ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ НА НАЦИЯТА.

 НИЕ ВЯРВАМЕ В ОРФЕЕВАТА ДАРБА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И ТЯХНОТО БЪДЕЩЕ.

 

ГРАФИК

За провеждане на Осми национален конкурс за музикално и танцово изкуство „ОРФЕЕВА ДАРБА”, София-2012

 

23.03.2012 г. /ПЕТЪК/

 Читалище „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”, София  ул. „Ю. Гагарин” 7

 

Тромпет

          09.30 ч.- Втора, трета и четвърта възрастови групи

                                                           НАГРАЖДАВАНЕ  12.30 ч.

Акордеон

          13.00 ч.- Първа, втора, трета и четвърта възрастови групи

Ударни инструменти

16.00 `ч..

                                                       НАГРАЖДАВАНЕ  17.00 ч.

 

24.03.2012 г. /СЪБОТА/

 СБК   Зала „Филип Кутев”,   София   ул. „Иван Вазов” 2

 

Пиано

09.00 - Първа възрастова група

10.30 – Втора възрастови групи

16.00 – Трета и четвърта възрастова група

                                                    НАГРАЖДАВАНЕ  17.30 ч.

 

Хорово  пеене

18.00 ч. – Хорове за школувано пеене

НАГРАЖДАВАНЕ  19.00 ч.

 

 

 

 

 

25.03.2012 г. /НЕДЕЛЯ/

 

Дом на културата „СРЕДЕЦ”,  София,ул. „Кракра”2А

 

ЗАБАВНА И ПОПУЛЯРНА МУЗИКА

 

09.30 ч. – Трета възрастова група

                        - Индивидуални изпълнители

                        - Камерни състави и вокални групи                                                                НАГРАЖДАВАНЕ 13.30 ч.

 

14.00 ч. – Четвърта и пета възрастова група

                        -  Индивидуални изпълнители

- Камерни състави и вокални групи   

                                                                                           НАГРАЖДАВАНЕ 17.30ч.

                     

    

Салон Район „Изгрев”,  София   ул. „Н. Чехов”  16а

 

ЗАБАВНА И ПОПУЛЯРНА МУЗИКА

08.30 ч. – Първа възрастова група

                        - Индивидуални изпълнители

– Камерни състави и вокални групи

                                     

НАГРАЖДАВАНЕ 13.00 ч.

13,30 ч.- Втора възрастова група

                        - Индивидуални изпълнители

НАГРАЖДАВАНЕ 20.00 ч.

 

 

 

 

 

 

31.03.2012 г. /СЪБОТА/

Дом на културата „СРЕДЕЦ” София, ул. „Кракра”2А

 

Българска хореография

09.00 ч. Българска хореография – І и II  в.г.

10.00 ч. Българска хореография- ІІІ и ІV в.г.      

НАГРАЖДАВАНЕ 11.30 ч.

 

Модерни и характерни танци

12.30 ч. –  МХТ - Първа и втора възрастова група

НАГРАЖДАВАНЕ 14.00 ч.

14.30ч. – МХТ - Трета и  Четвърта възрастова група

                                                                                         НАГРАЖДАВАНЕ 17.00 ч.

 

 

01.04.2012 г. /НЕДЕЛЯ/

Салон Район „Изгрев”,  София, ул. „Н. Чехов” 16а

 

Народно пеене

09.00 ч. - Индивидуални изпълнители и вокални групи – ІІІ  в.г

НАГРАЖДАВАНЕ 13.00 ч.

13,30 ч. - Индивидуални изпълнители и вокални групи –  ІV в.г

                                                                       НАГРАЖДАВАНЕ 17.30 ч.

 

 

Читалище „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”София, ул. „Ю. Гагарин” 7

 

Народно пеене

09.00 ч. - Индивидуални изпълнители и вокални групи – І  в.г

НАГРАЖДАВАНЕ 10.30 ч.

 

10,30 ч. - Индивидуални изпълнители и вокални групи –  ІI в.г

 

НАГРАЖДАВАНЕ 16.00 ч.

 

 
          НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС
               ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
                              „ОРФЕЕВА ДАРБА” ®
            ПОД ПАТРОНАЖА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
                           София, март 2011 г.


Със съдействието на :

Читалище “Николай Хайтов”-район “Изгрев” гр. София

Национална музикална академия “Панчо Владигеров”

Централен военен клуб, гр. София

Т А „Географски свят”, София

МИСИЯ НА КОНКУРСА:
Откриване и изява на талантливи изпълнители – деца и младежи във
всички направления на музикалното и танцово изкуство; форум за
учители и ръководители на състави.
СТАТУТ
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА имат всички деца и младежи, разделени в пет възрастови групи:
І група – деца от предучилищна възраст;
ІІ група - ученици в начална училищна степен;
ІІІ група – ученици в прогимназиална степен;
ІV група - ученици в гимназиална степен
V група - младежи и девойки (от 19 до 25 г.)

НАПРАВЛЕНИЯ на Конкурса:
І НАПРАВЛЕНИЕ – МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ ФОЛКЛОР (български и на други народи и етноси)
ІІ НАПРАВЛЕНИЕ – ПОПУЛЯРНА МУЗИКА, МОДЕРНИ ТАНЦИ;
ІІІ НАПРАВЛЕНИЕ –КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА (оперно и хорово пеене, класически инструменти)

КАТЕГОРИИ на Конкурса:
( с изключение на тези от предучилищна възрест )
Категория “А” – ПРОФЕСИОНАЛНА (учащи се в НМУ,СМУ, профил музика или хореография и други специализирани звена за професионална подготовка, вкл. ВУ)
Категория “Б”– ЛЮБИТЕЛСКА (деца и младежи от семейства, училища, читалища и всички други звена за непрофесионална подготовка)

ЖУРИ
Като членове на специализирани журита в съответните направления и категории участвуват изтъкнати професори, доценти и преподаватели от НМА “П.Владигеров”, СУ “Св.Кл.Охридски”, НБУ, НМУ, БНР и др.
Специализирано жури се създава само при наличието най-малко на 6 (шест) конкурсни заявки за участия от една категория.

Журито има право да прекъсва изпълнението при неспазване на регламента или други клаузи на Статута.
Класирането на журито не подлежи на обжалване.
/организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журитата/

НАГРАДЕН ФОНД:
• Медали и дипломи от НФ “ОРФЕЕВА ДАРБА” за І, ІІ и ІІI място ( по групи, направления и категории ) и грамоти за всички участници в Конкурса.
• Парични и предметни награди
• Номинации за участие в Гала концерт
• Награда от Туристическа агенция “Географски свят”.
• Награди от Народно читалище “Николай Хайтов” - район „Изгрев“гр. София
• Награди от Народно читалище “Възраждане ” - район „Студентдки“ гр. София
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Заявки за участие (по приложения образец) се приемат не по-късно от 15.02.2009 г. на e-mail: orfeeva.darba@abv.bg или по изключение на адрес гр. София, 1784, ЖК “Младост 1, бл. 34-Б, вх. 2, ап. 14, Мая Серафимова (за конкурса).
2. За всяко участие се подава отделна заявка! Заявки по телефона не се приемат. Задължително да се посочва е- mail и телефон за обратна връзка с участниците.
3. Непълно и некоректно оформени заявки, както и не подадени в посочения срок не се вземат предвид.
ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ
ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за реда на явяването на участниците в Конкурса се определя въз основа на заявките, публикува се в www.orfeeva-darba.hit.bg не по-късно от 10.03.2009 г.
ТАКСА “ПРАВОУЧАСТИЕ”:

Индивидуални изпълнители 25 лв. за всяко явяване пред жури
Камерни групи (до секстет) 15 лв. на всеки участник
Състави, ансамбли, хорове и др. 120 лв. на колектив / за всяка възрастова група от един състав, която се явява пред жури, се заплаща по 120 лв. за участие, или по 15 лв. на участник, ако групата от състава е до секстет.

Заплащането се извършва предварително на името на НФ „Орфеева дарба” по банкова сметка: Общинска банка - АД, ФЦ “Света Анна”, 1784- София ж.к. “Младост” 1 бул.”Йерусалим” бл. №12 вх.”А” ; BIC SOMBBGSF, IBAN BG 84SOMB 91301012877501.
Фактура се издава при регистрацията на участниците само срещу представянето на платежен документ от банката.
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Регистрацията на участниците се извършва в деня на Конкурса нe по- късно от 30 минути преди явяването срещу платежен документ от банката

* * * * *
РЕГЛАМЕНТ
І. НАПРАВЛЕНИЕ “МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ ФОЛКЛОР”
1.Индивидуални изпълнители:
o Участват изпълнители на народни песни – певци и инструменталисти,
o Всички участници изпълняват две народни песни в рамките на 5 мин. за двете.
o Участниците от І и ІІ възрастови групи изпълняват две бързи народни песни до три куплета. Участниците от ІІІ и ІV възрастови групи изпълняват една бавна песен (до два куплета) и една бърза (желателно е от съответния регион). Същото се отнася и за инструменталистите.
o Съпроводът е по желание с един или група народни инструменти, в краен случай – с акордеон.
2.Вокални групи за автентичен и обработен фолклор и народни хорове:
• Групите за автентичен фолклор изпълняват две народни песни от региона (до 6 минути) с оригинален за региона съпровод или народен обичай с времетраене до 10 мин.
• Групите за обработен фолклор и народните хорове изпълняват по три обработки (една от които е а капелна). Допуска се съпровод на акордеон. Времетраене – до 10 мин.
3. Инструментални групи и оркестри
• Инструменталните групи изпълняват две народни мелодии - до 6 минути. Народните оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – бърза и бавна или едно по-голямо произведение с обособени два дяла и времетраене до 10 мин.
Забележка: В народните оркестри могат да се включат и класически инструменти като чело и контрабас. Не се допускат акордеон, цигулка, пиано и др.
4. Българска хореография
• Представя се най-малко един танц от съответния регион , а другият е по избор. Камерните танци трябва да бъдат с тематичен или сюжетен характер.
• Камерните групи представят програми до 10 мин., а танцовите състави – до 15 мин.
5. Фолклорни ансамбли
o Представят цялостни тематични композиции /автентични или авторски/ с времетраене до 20 минути.
ІІ НАПРАВЛЕНИЕ- ПОПУЛЯРНА МУЗИКА, МОДЕРНИ ТАНЦИ
1. Вокални групи за детски и забавни песни
• Изпълняват две песни от български автори (едната може да е обработка на народна песен). Участниците от ІV възрастова група могат да изпълняват репертоар по избор (две песни от различни автори). Времетраене – до 8 мин.
• Съпровод по избор – на живо или с инструментал на СД носител.
Внимание! Изпълнението да е на живо, плейбекът води до отпадане от класирането.
2. Популярна музика – солисти
• За участници от І - ІІІ възрастова група – две песни от български автори. Времетраене – 6 мин. За участници от ІV възрастова група – две песни по избор, времетраене –8 мин.
• Съпровод на живо или с инструментал на СД.
Внимание! 1. Изпълнението да е на живо, плейбекът води до отпадане от класирането.
3. Модерни и характерни танци
• Представят се два танца – може да е по един от всеки жанр.
• Времетраене за камерни групи – до 6 мин., за танцови състави – до 10 мин. Съпровод – по избор.
( Журито няма да класира състави и групи, които не са спазили изискването за определяне възрастта на участниците в групата !)
ІІІ НАПРАВЛЕНИЕ - КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА
1. Класическо (оперно) пеене - солисти и камерни ансамбли
• Участват изпълнители само от четвърта и пета възрастови групи. Изпълняват ария и песен по избор с времетраене до 10 мин.
• Камерни ансамбли – дуети, триа, квартети – изпълняват оперни фрагменти, ансамбли от кантати , оратории, мюзикъли - до 10 мин.
• Съпровод – пиано или СД носител.
Внимание! Организаторите не осигуряват корепетитор!
2. Детски и младежки хорове с школувано пеене
o Участват групи и хорове към СОУ, читалища, ОДК, ВК и др.
o Изпълняват се три песни, две от които да са от български композитори, една – а капела. Времетраене – до 12 мин.
o Съпровод – по избор.
3. Класически инструменти – пиано, струнни, духови, акордеон, китара и др.
o Участват изрълнители от ДМШ, ВК, СОУ, СМУ и др. Изпълняват по две контрастни пиеси, едната да е от български композитор. Пианистите от ІІІ и ІV възрастови групи изпълняват една класическа и една пиеса по избор. Акордеонистите изпълняват едно хоро и една пиеса по избор.
o За участниците от ІV възрастова група – до 8 мин., за останалите – до 6 мин. за двете пиеси.
o Камерните инструментални ансамбли изпълняват репертоар по избор, времетраене – до 8 мин.

* * *


                   НАГРАДЕН ФОНД :2011 г.

  • Медали и дипломи от НФ “ОРФЕЕВА ДАРБА” за І, ІІ и ІІI място  ( по  групи, направления и категории ) и грамоти за всички участници в Конкурса.
  • Парични и предметни награди от НФ „Орфеева дарба”.
  • Награди от Туристическа агенция “Географски свят”.
  •   НЧ”Н. Хайтов” и район “Изгрев
  • Финансова подкрепа  получаваме и от СО район “Изгрев”  в лицето на кмета на общината инж Панайот Бончев  и Сдружение “За Изгрев”.
  • Награди  от Народно читалище “Николай Хайтов” - район „Изгрев“ гр. София :

 -   Награда  за  най- добро изпълнение на нар. песен „Руфинка болна легнала”./ любимата песен на писателя и патрона на читалището   Николай Хайтов. 

 -   Награда за  най- добро изпълнение  на  пиеса от български  автор./ желанието ни е да стимулираме  изпълненията на произведения от български автори.

 -  Награда за най- млад  участник в Конкурса.

От тази година НЧ"Н. Хайтов"  има подкрепата на предаването “Вива  ла музика” – програма Хоризонт.

. Награда от БНР – програма “Хоризонт”, предаване “VIVA LA MUSIKA  

   - Гостуване на лауреати в БНР- програма „Хоризонт” в предаването  VIVA LA MUSIKA”.

  • Награди  от Арт- център „Карнолски” - участия  на  фестивали в Италия и България.

 

ВАЖНО!
1. Нощувки за участниците могат да бъдат резервирани в хотел “Плиска” на тел. 02/8705197 или на e-mail: pliska_hotel@yahoo.co.uk
или в общежитието на ДИУУ тел. 02/857 02 51 ; GSM 0887 20 08 73 .
2. Заявката за участие в Конкурса може да бъде изтеглена от сайта на Орфеева дарба - рубриката „Конкурси и фестивали” / „заявка (образец)” и записана на WORD във формат А4 (Landscape) - чрез комaндите „copy/paste”.
3. Допълнителна информация, свързана с организацията и провеждането на Конкурса ще бъде публикувана на сайта на Орфеева дарба в рубриката „Конкурси и фестивали”, съответно „информация” и „постъпили заявки”.
4. След приключването на Конкурса класирането на участниците ще бъде публикувано на сайта на Орфеева дарба в рубриката „Конкурси и фестивали” / класиране.

ЗА КОНТАКТИ:
Мая Серафимова - Председател, GSM 0889 24 74 04
Снежинка Спасова – Зам. председател, GSM 0887 41 55 81
Венера Мирчева – Секретар, GSM 0898 61 42 17
Проф. дпн Галина Стоянова -Почетен председател, GSM 0887 13 71 19

                                      Емилия Георгиева - съорганизатор   GSM  0886120002                                            дизайн и програмиране: УебДизайн