pic1
pic2
pic3


Международен фестивал "Софийски вечери на авторската песен"2019г

Международния фестивал
„Софийски вечери на авторската песен"2019г

07.06- 08.06.2019г.


С   Т   А   Т   У   Т


ЦЕЛ НА ФЕСТИВАЛА

Да се даде възможност на участниците да представят свои авторски текстове и музика, да покажат уменията си, да се популяризира поп, рок и джаз музиката.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

1.  Международният  фестивал Софийски вечери на авторската песен”се организира ежегодно под патронажа на кмета на СО –район «Изгрев».

2.   В рамките на фестивала се провеждат три конкурса  „Авторска музика”; „Авторска песен” и Млади изпълнители със собствена композиция (до 20 г.)”.

3.  Фестивалът е ежегоден и се провежда през месец юни.

4.  Основен организатор на „Софийски вечери на авторската песен” е Народно читалище „Николай Хайтов-1936”.

5. Медийен партньор

6.  Жури на фестивала са изявени и доказали се имена в сферата на поетичното и  музикалното изкуство.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ

 1.  Във фестивала „Софийски вечери на авторската песен” могат да вземат участие поети и музиканти от цялата страна  и чуждестранни гости  с авторски песни.

2.  Възрастови ограничения за участие няма.

3.  Записване за участие става в рамките на предварително обявения от организаторите срок и ред.

4.  Заявките се подават на посочения адрес. Те се подават по поща или по електронен път на адреса на НЧНХ.

5.  Денят за участие и редът на явяването се определя от организаторите, след постъпване на заявките.

6.  Програмата се предоставя на всички записали се участници. Тя се публикува и на сайта на НЧНХ. Тя е ориентировъчна и дава информация за участниците, деня и часа на участие и може да се променя предвид възникнали непредвидени обстоятелства.

7. Разходите за пътни и  квартирни са за сметка на участниците.

8.  Такса за участие във фестивала няма.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

1.  „Софийски вечери на авторската песен се провежда в два дни.

2.  Първият фестивален ден започва с регистриране на участниците и с официална част „откриване” .

3. Всеки участник регистрира на „регистратура” присъствие и минимум 30 минути преди указания час за неговото изпълнение трябва да е готов.

4.  След изпълнението всеки участник получава грамота за участие.

5.  Отличените с награда участници стават ясни след изпълнението и на последния участник.

6. Наградите се връчват на тържествена церемония.  

7. Фестивалът завършва с концерт на наградените участници.

8. Фестивалът се провежда на открито в СО район „Изгрев”, а при лоши метеорологични условия в салона на читалището.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

1. Във фестивала могат да участват и ще бъдат оценявани както следва:

А) авторска музика

Б) авторски текст

В) авторска музика и текст

Г) млади изпълнители.

2. Всеки участник може да представи  2 -3 песни в рамките на 10 минути.

3.С участието си в конкурса изпълнителите декларират, че са съгласни с условията на настоящия Статут.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Компетентно жури оценява:

- Музика.

- Съдържание и смисъл на текста.

- Стил, техника и характер на изпълнението.

- Сценично поведение, художествено въздействие, имидж.

2. Журито заседава и обявява класирането след края на фестивалния ден.

3. Класирането не подлежи на обжалване.

 

НАГРАДИ: 

 І.  Категория -  авторска песен и музика


 І.1. Голяма награда за цялостно творчество – 300 лв.


І. 2.   Награда за музика -150 лв.


І. 3.  Награда за ярко поетическо присъствие  - 150 лв .


ІІ. Категория  - млади изпълнители


ІІ.1. за изпълнение  -150 лв.


 


ІІІ.  Награда за  “Песен за България” от кмета на СО район “Изгрев” - плакет и    Грамота   от НЧ ”Н. Хайтов” .
 


РЕЗУЛТАТИ

  1. Възпитателно и духовно въздействие.
  2. Интегриране и опознаване на  балканските народи.
  3. Презентация на музикална къща.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото да правят промени в статута за настоящото и следващи издания на фестивала.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват в ефира на местни и национални медии, изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плащат права и обезщетения.                                           
ЗАЯВКА

 

 


 

 

 

 

Столична община   РАЙОН “ИЗГРЕВ”

Народно читалище ”Н. ХАЙТОВ – 1936 Г.”

” Форте мюзик” ООД

                                               

ДЕВЕТИ  НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

“СОФИЙСКИ ВЕЧЕРИ НА АВТОРСКАТА ПЕСЕН” - 2012Г.

СОФИЯ

  Изпълнителен Директор СЛАВИМИР ГЕНЧЕВ

       Със специалното участие на Васил Георгиев – Васко Кръпката

 

ПРОГРАМА

 

ПЪРВИ ДЕН – 15 ЮНИ /петък/  2012 г.

10.00 - 11.00 ч.  - регистрация

11.00 – 18. 00 ч. – фестивална програма

16.30 ч . - Презентация на акустични китари, усилватели и ефекти на

” Форте мюзик” ООД

 

 

ВТОРИ ДЕН – 16 ЮНИ /събота/ 2012 г.

 

9.00 - 10.00 ч.  – регистрация

10.00 – 18. 00 ч. – фестивална програма

16.30 ч . - Презентация на електрически китари , усилватели и ефекти на ” Форте мюзик” ООД

18.00 ч. -  награждаване

19.00 ч. – Коктейл / само с покани /

 

 
 

 

 

С   Т   А   Т   У   Т

 

1.     Във фестивала „Софийски вечери на авторската песен” могат да вземат участие поети и музиканти от цялата страна  и чуждестранни гости  с авторски песни.

 

Фестивалът е с конкурсен характер и дава прекрасна възможност на всички участници да покажат новите си произведения /творби/

 

2. Няма възрастови ограничения за участие.

 

3. Всеки участник може да представи /изпълни/ по 2 -3- песни в рамките на 10   минути.

 

4. Категории:  І –  бардове и групи

                          ІІ – Млади изпълнители  в жанровете джаз, поп и рок        

 с поне една собствена композиция

                        

 

4. Фестивалната програма е в дните 15 -16 юни 2012 г. Редът за участие се   определя от организаторите, които си запазват право на промени в

         зависимост от броя на участниците.

     5. Разходите за пътни и  квартирни са за сметка на участниците.

     6. Приоритетно ще се отличават песните, изпълнявани от автора на стиховете и музиката.

     7. Ще бъде насърчавано участието на млади неутвърдени автори.

     8. Ще бъде устроен щанд за продажба на книги, дискове и рекламни   

         материали на участниците.

9.     Такси участие:

                             – индивидуално – 5 лв.

                                  - групово   - 9 лв.

 

 

10. С участието си в конкурса изпълнителите декларират, че са съгласни с условията на настоящия Статут.


 

        КРАЕН СРОК  за подаване на заявка за участие до 13 юни 2012 г.

   
                                  

                                        ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

                   

           От............................................................................................................................

 

 

Гр./с................................................................п.к....................................................

 

 

Обл.................................. 

 

 

Ул...............................................................................................

 

Тел..................................

 

 

Е-mail.........................................................................................

 
 

ЗАГЛАВИЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПЕСНИ –

 МУЗИКА ТЕКСТ И АРАНЖИМЕНТ-

 

 

 

Заявката  може да направите на chitalishte_n_haitov@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         НАГРАДИ:

 

  ГОЛЯМА  награда за  “Песен за България” от кмета на СО район “Изгрев” и    Грамота   от НЧ ”Н. Хайтов”.

 

 

Категория -  бардове  и  групи

  Награда  и грамота за цялостен принос за развитието    

  и    популяризирането на авторската песен.

 

  Награда и грамота за ярко поетическо присъствие

 

  Награда   - грамота  за сатирична песен на името на    

  НИКОЛАЙ  БОНЕВ.

 

  Категория  - Млади изпълнители

 

      І     -   за изпълнение   

      ІІ    -   за изпълнение 

      ІІІ   -  за изпълнение  

  

 

 

           УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ОТ

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ЖУРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

“СОФИЙСКИ ВЕЧЕРИ НА АВТОРСКАТА ПЕСЕН” - 2011Г.

17 -18 юни 2011 Г.
СОФИЯ

С   Т   А   Т   У   Т

1. Във фестивала „Софийски вечери на авторската песен” могат да вземат участие поети и музиканти от цялата страна  и чуждестранни гости  с авторски песни.
2. Няма възрастови ограничения за участие.
3. Всеки участник може да представи /изпълни/ по две песни в рамките на 10  
    минути.
     4. Фестивалната програма е в дните 17-18 юни 2011 г. Редът за участие се  
         определя от организаторите, които си запазват право на промени в
         зависимост от броя на участниците.
     5. Разходите за пътни и квартирни са за сметка на участниците.
     6. Приоритетно ще се отличават песните, изпълнявани от автора на стиховете
         и музиката.
     7. Ще бъде насърчавано участието на млади неутвърдени автори.
     8. Ще бъде устроен щанд за продажба на книги, дискове и рекламни   
         материали на участниците.
        КРАЕН СРОК  за поддаване на заявка за участие до 13 юни 2011 г.

                                   

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
                    
          

От...............................................................................................................................


Гр./с................................................................ п.к.......................................................


Обл.................................. 
 

Ул...............................................................................................

Тел..................................


Е-mail.........................................................................................

 

Заявката  може да направите на chitalishte_n_haitov@abv.bg,

                                                                                                                   
                                                    НАГРАДИ:

ГОЛЯМА  награда за “Песен за България” от кмета на Район “Изгрев” и       
грамота   от НЧ ”Н. Хайтов”.
  І  награда – от НЧ ”Н. Хайтов”  и грамота за цялостен принос за развитието и    популяризирането на авторската песен. 
 ІІ  награда  -  от НЧ ” Н. Хайтов”  и грамота за творческо израстване.
      ІІІ награда - от НЧ ”Николай Хайтов”  и грамота за ярко поетическо присъствие
 ІV награда   - грамота  от НЧ ”Н. Хайтов” за сатирична песен на името на НИКОЛАЙ  БОНЕВ.
  
УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ОТ

ПРОФЕСИОНАЛНО ЖУРИ.

Тази година за пети пореден път читалище “Николай Хайтов”организира Фестивалът СОФИЙСКИ ВЕЧЕРИ НА АВТОРСКАТА ПЕСЕН със съдействието и финансовата подкрепа на Министерство на културата, Столична община-Програма Култура" и район "Изгрев",Френският културен институт,Националният музей "Земята и хората" идр. Фестивалът е сред водещите събития от мащабната програма по повод Международния празник на музиката - 21 юни и единствен по рода си в гр.София.. пзУчастници в концертите и в конкурсната програма са най-изявените български поети с китара, както и гости от Русия, Виликобритания,Германия и други страни . Входът за изявите е свободен.Програмата му включва:
20 юни/петък/ от 15 ч. до 19.00ч. – концерт в Националния музей “Земята и хората”;

21 юни/събота/ от 16.00ч. до 21.00ч. на откритата естрада в Борисовата градина.
След концертите - нощна клубна програма в клуб"Жолио".
Предвижда се издаването на СД с най-добрите изпълнения от фестивала. Сред българските участници са Михаил Белчев, Асен Масларски, Гриша Трифонов, Маргарита Друмева, Славимир Генчев, Христо Караславов с група “Иванът”, Красимир Йорданов, Слави Георгиев, Татяна Йотова, Иван и Живка Ненкови, Гинчо Павлов,Светла Георгиева, Лили Друмева, Милен Тотев, Кристиян Симеонов и др.

Гости: Франк Мак Лорд, Кенуъд Хил, Майкъл Блек,Райиса Полякова,Бистра Окереке и др.

Наградата "Песен за България" тази година беше връчена на Маргарита Друмева.

2009 година

Проведен на 10 -11 юли 2009г.

10.07. - Зала -НЧ"Н. Хайтов"

11.07. -Открита сцена Борисовата градина

Организатор: Народно читалище "Николай Хайтов"

със съдействието и финансовата подкрепа на Министерство на културата, Столична община и район "Изгрев".

Участници: бардове от страната и гости от Русия, Великобритания,Германия.

Председател на журито и водещ на Фестивала -Славимир Генчев

НАГРАДИ

І Награда "Песен за България" от кмета на район "Изгрев" - Пламен Евгениев Сивов

ІІ Награда - принос за популяризиране на авторската песен и Грамота от НЧ"Н. Хайтов" -

Ивайло Бойков Диманов

ІІІ Награда - за активна творческа дейност - Орлин Стоилов Миланов

Столична община  –  РАЙОН “ИЗГРЕВ” 
Народно читалище ”Н. ХАЙТОВ – 1936 Г.”дизайн и програмиране: УебДизайн