pic1
pic2
pic3История

Народно читалище „Николай Хайтов”  1936 г., София

Народно читалище „Николай Хайтов” е създадено през 1936 г. от група учители за събиране и размяна на книги. Помещавало се е в  малка паянтова сграда на “Дървенишко шосе”. До 1962 година, когато е построена сегашната сграда, читалището е работело в разпръснати малки помещения, клубове и др. Учителката Венета Бъклова става и първият председател на читалищното настоятелство. Започват да се организират утра и вечеринки и читалището се превръща в духовен център на новия квартал „Изток”. Постепенно дейността му се разраства и в него започват да се провеждат кръжоци, да се изнасят беседи и лектории. Сформират се самодейни колективи – хор, детски състав за народни танци, рецитатори. Поради мащабно развиваща се  дейност през 1962 г. е построена специална сграда.  Създават се условия за разцвет на танцовото, литературното, вокалното, музикалното изкуство, на фото и киноклубове. За активната си и народополезна културно-просветна дейност по случай 50 годишния юбилей читалището е наградено с орден „Кирил и Методий” – първа степен. През тези години председатели на читалището са били: Христо Холиолчев, Никола Блъсков, Николай Хайтов, Иван Баджев и др.

През 2002 г. в знак на признателност и уважение към творчеството, таланта и родолюбието на Николай Хайтов и председател на настоятелството от 1993 до 2002 г. читалище „Наука” бе преименувано в „Николай Хайтов”. 

Вече 75 години читалището е един от главните фактори на културния живот в района. Развива многостранна дейност: библиотечно-информационна, лекционно-просветна, издателска, социална, културна и творческа

 

 дизайн и програмиране: УебДизайн