pic1
pic2
pic3


За нас

Председател: проф. дфн Искра  Арсенова

Секретар : Лиляна Георгиева

Цялостната дейност на читалище “Николай Хайтов 1936” носи белезите и влиянието на промените в икономическия и морално – етичния живот на обществото и държавата през последните години. Задачата е дейността на НЧ”Н. Хайтов 1936” :

- да предоставя качествен продукт, който да има обществена значимост:

- да обхване в участие и изяви възможно по – широк спектър от възрастови групи:

- да бъде пространство за интегриране на социално изолирани групи :

- да бъде посредник между властите и гражданите и легитимен представител на групов интерес.

- да отговаря на исканията на хората

Дейността не може да бъде статична и само традиционна. Ние живеем в ново време и то 21 век. Старите модели не работят. Новото трябва да се търси /и ние го правим / в подходът на организация на изявите. Необходимо е те да са ориентирани към създаване на възможност за ТВОРЧЕСТВО, чрез лично участие, дискусии и т.н. Да се провокира активността на личността. Присъстващите, гостите на дадено културно събитие да са поставени в ситуация, която да им дава възможност за ИЗЯВА и чрез нея да се участват в ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС.

Живата връзка в този процес ще даде емоционален заряд на срещата. Хората ще се почувстват значими, ще общуват социално и професионално. Ако това се разбере и в цялост политиката на читалището/ та/ се обърне към този начин на работа ,тогава ще се осъществи привличането на по - голям брой различни групи от хора.


МУЛТИМЕДИЙНА ЕЗИКОВА ШКОЛА

Курсове по английски и немски език  индивидуални занимания с преподаватели на езиков център Форум 

През учебната година редово се провеждат Мултимедийни образователни прожекции. Провеждат се интересни тържества за Коледа, Пролетта и края на учебната година.

Школа по изкуствата включва :

Музикална школа “Виваче”, Танцова школа “Енигма” и Школа по изобразително и приложно изкуство.

С учебна година : 15.09. – 15.06.

Музикална школа “Виваче”-

клас по пиано – преподавател Цанета Кънчева  с над 27 години трудов стаж в читалището

Клас цигулка – преподавател Лора Драганова, същата води часовете по солфеж и елементарна теория и музикалната забавачка,

клас китара – Венцислав Димитров

клас народни инструменти и народно пеене – преподавател Лиляна Ангелова

Традиционни са концертите по класове, Коледен концерт, изяви във връзка с 24 май, Деня на столицата, и други прояви на градско и общинско ниво.

Към музикалната школа има изграден постоянно действащ:

Клуб “Музикално общество” реализира редовно месечни –посещения на симфонични концерти, балетни, оперни и оперетни спектакли. 

Танцова школа "Енигма" с  ръководител Катя Ангелова

Школа по изобразителни изкуства

Нарден хор “ От извора” с диригент Маргарита Чорбаджийска.

Хорът е за автентичен и обработен фолклор. Поддържа в репертоара си песни от всички фолклорни области на България. Носители са на Златни медали от Международния фолклорен фестивал “Нишавски хоровод” - гр. Драгоман и с. Радуил. Хор с възможно най - много участия. Към него има и фолклорна група “Китка” в състав ученици 9 -11 клас.

Дамски камерен хор “Арфа” с диригент Анета Русева. Хор  с име , изяви в престижни Международни конкурси и Фестивали и носители на награди и грамоти. Изпълненията на хористите са винаги емоционални и вълнуващи. Корепетитор Янко Маринов

ВИГ “Виолетки” с ръководител Борис Пелих.

Съставът подготвя и изпълнява не само традиционната стара градска песен, но и нова съвременна градска песен. Композитор на голяма част от съвременните песни е Борис Пелих. Участват във всички фестивали и конкурси и са носители на Златни медали и Грамоти. Развиват широка социална дейност.

Детски фолклорен танцов състав с ръководител Даниела Николова корепетитор Евгений Колев, който съпровожда и останалите фолклорни състави към читалището във всичките им изяви. Танцова формация ,със свое присъствие в културния живот.

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН “Дамян Дамянов” - осъществяват се премиери на книги и представяне на автори. Организират се литературни четения.

 Асти денс - ръководител Николай Бояджиев

 Гайдарска дружина - ръководител Тодор Михайлов


 

дизайн и програмиране: УебДизайн