pic1
pic2
pic3

ЗАПОВЕД № 9 от 06.04.2020 г.

07 Април 2020 г.


ЗАПОВЕД


 № 9 /06.04.2020г.


 


Във връзка  с Решение на Народното събрание за извънредно положение от 13.03.2020 г., изпълнение на заповед № РД – 01 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, касаеща усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и решения на Оперативния щаб на София


 


Н А Р Е Ж Д А М


 


Народно читалище „Николай Хайтов – 1936“ да преустанови работа с читатели, посетители и ползватели. Репетициите  и заниманията на всички школи, художествени колективи и клубове към читалището се огменят до ново нареждане. Библиотеката дава справки по телефона в рамките на работното време от 9 до 17 ч.


 


Председател:


Проф.дфн Искра Арсенова
всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн