pic1
pic2
pic3Дарения

 

 

Сметка  за дарения: 

Банка Уникредит Булбанк ,

клон Жолио Кюри – ул. “Ж.Кюри” № 9

IBAN   BG 97 UNCR 9660 1041 3562 08

   BIC   UNCRBGSF 
                                                        ДАРИТЕЛИдизайн и програмиране: УебДизайн