pic1
pic2
pic3

26.03.2014г. от 18ч. Общо събрание на членовете на Народно читалище "Николай Хайтов-1936г."

14 Март 2014 г.

 

ПОКАНАН
астоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов-1936" на основание чл.14 пр.3 от Устава,
СВИКВА
Общо събрание на членовете на  Народно читалище "Николай Хайтов-1936г.", което да се проведе на 26.03.2014г./сряда/ от 18.00ч. в салона на читалището, на адрес:  гр.София, ул. Ю.Гагарин№7 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на дейността на читалището за 2013г.

2.Доклад на Проверителната комисия за 2013г.

3. Приемане на бюджета за 2014г.

 всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн