pic1
pic2
pic3


ВИГ за стари градски песни "Виолетки"

ВИГ за стари градски песни "Виолетки"
ВИГ “Виолетки” с ръководител Борис Пелих.

Съставът подготвя и изпълнява не само традиционната стара градска песен, но и нова съвременна градска песен. Композитор на голяма част от съвременните песни е Борис Пелих. Участват във всички фестивали и конкурси и са носители на Златни медали и Грамоти. Развиват широка социална дейност.


ръководител Борис Пелих
Време на провеждане: вторник 13.00ч. - 15.00ч.
дизайн и програмиране: УебДизайн