pic1
pic2
pic3


Конкурси

 Столична община – РАЙОН “ИЗГРЕВ”

Народно читалище ”Н. ХАЙТОВ – 1936 Г.”


С   Т   А   Т   У   Т

07.06. - 08.06.2019г.


На  международния фестивал „Софийски вечери на авторската песен”


ЦЕЛ НА ФЕСТИВАЛА


Да се даде възможност на участниците да представят свои авторски текстове и музика, да покажат уменията си, да се популяризира поп, рок и джаз музиката.


 


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА


1.  Международният  фестивал Софийски вечери на авторската песен”се организира ежегодно под патронажа на кмета на СО –район «Изгрев».


2.   В рамките на фестивала се провеждат три конкурса  „Авторска музика”; „Авторска песен” и Млади изпълнители със собствена композиция (до 20 г.)”.


3.  Фестивалът е ежегоден и се провежда през месец юни.


4.  Основен организатор на „Софийски вечери на авторската песен” е Народно читалище „Николай Хайтов-1936”.


5. Медийен партньор


6.  Жури на фестивала са изявени и доказали се имена в сферата на поетичното и  музикалното изкуство.


 


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ


 1.  Във фестивала „Софийски вечери на авторската песен” могат да вземат участие поети и музиканти от цялата страна  и чуждестранни гости  с авторски песни.


2.  Възрастови ограничения за участие няма.


3.  Записване за участие става в рамките на предварително обявения от организаторите срок и ред.


4.  Заявките се подават на посочения адрес. Те се подават по поща или по електронен път на адреса на НЧНХ.


5.  Денят за участие и редът на явяването се определя от организаторите, след постъпване на заявките.


6.  Програмата се предоставя на всички записали се участници. Тя се публикува и на сайта на НЧНХ. Тя е ориентировъчна и дава информация за участниците, деня и часа на участие и може да се променя предвид възникнали непредвидени обстоятелства.


7. Разходите за пътни и  квартирни са за сметка на участниците.


8.  Такса за участие във фестивала няма.


 


ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА


1.  „Софийски вечери на авторската песен се провежда в два дни.


2.  Първият фестивален ден започва с регистриране на участниците и с официална част „откриване” .


3. Всеки участник регистрира на „регистратура” присъствие и минимум 30 минути преди указания час за неговото изпълнение трябва да е готов.


4.  След изпълнението всеки участник получава грамота за участие.


5.  Отличените с награда участници стават ясни след изпълнението и на последния участник.


6. Наградите се връчват на тържествена церемония.  


7. Фестивалът завършва с концерт на наградените участници.


8. Фестивалът се провежда на открито в СО район „Изгрев”, а при лоши метеорологични условия в салона на читалището.


 


 


РЕГЛАМЕНТ


1. Във фестивала могат да участват и ще бъдат оценявани както следва:


А) авторска музика


Б) авторски текст


В) авторска музика и текст


Г) млади изпълнители.


2. Всеки участник може да представи  2 -3 песни в рамките на 10 минути.


3.С участието си в конкурса изпълнителите декларират, че са съгласни с условията на настоящия Статут.


 


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


1. Компетентно жури оценява:


- Музика.


- Съдържание и смисъл на текста.


- Стил, техника и характер на изпълнението.


- Сценично поведение, художествено въздействие, имидж.


2. Журито заседава и обявява класирането след края на фестивалния ден.


3. Класирането не подлежи на обжалване.


 


НАГРАДИ:


НАГРАДИ:


 І.  Категория -  авторска песен и музика


 І.1. Голяма награда за цялостно творчество – 300 лв.


І. 2.   Награда за музика -150 лв


І. 3.  Награда за ярко поетическо присъствие  - 150 лв


ІІ. Категория  - млади изпълнители


ІІ.1. за изпълнение  -150 лв


 


ІІІ.  Награда за  “Песен за България” от кмета на СО район “Изгрев” - плакет и    Грамота   от НЧ ”Н. Хайтов” .

 


РЕЗУЛТАТИ


  1. Възпитателно и духовно въздействие.
  2. Интегриране и опознаване на  балканските народи.
  3. Презентация на музикална къща.


 


 


ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото да правят промени в статута за настоящото и следващи издания на фестивала.


Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват в ефира на местни и национални медии, изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плащат права и обезщетения.                                           

 


 


 


дизайн и програмиране: УебДизайн